અંક ૨ : તો આવી રીતે પડયું અમદાવાદ ના પ્રખ્યાત માણેકચોક નું નામ

gujarat history Latest

શિકાર વખતે એક સસલું અચાનક ઝાડી માંથી બહાર આવ્યું અને બાદશાહ ના કુતરા પર ધસી ગયું બાદશાહ ના કુતરા ગભરાઈ ને ભાગ્યા આ દ્રષ્ય જોઈને તે દંગ રહી ગયો અને વીચાર્યુ કે જે ધરતી ના સસલા આટલા બહાદુર છે એ ભૂમિ ના માણસો કેવા હશે. અને ત્યાં તેમણે અત્યારનું અમદાવાદ શહેર વસાવ્યું.

pc: propertywala.com

માણેકચોક જે દિવસે ઝવેરી બજાર અને રાત્રે ખાણી પીણી નું બજાર છે તરીકે જાણીતું છે. અહેમદશાહે માણેકચોક માણેકનાથ બાવાની યાદ માં બંધાવેલ છે. નદી નો પ્રવાહ બદલવા માટે બાદશાહે શાહીબાગ નજીક મજબૂત કોટ બનાવડાવ્યો. આ કોટ બંધાતો હતો ત્યાં નદીના કિનારે માણેકનાથ નામનો બાવો રેહતો હતો તે એક ગોદડી તૈયાર કરવા માંડ્યો સવાર થઈ સાંજ સુધી ગોદડીને દોરા ભરે અને સાંજ પડે એટલે દોરા કાઢી નાખે.

pc: wikivividly.com

એમા એવું બનતું કે દોરા ભરાય એટલે કોટ ચણાય અને દોરા કાઢે એટલે કોટ પડી જતો એવુ થોડા દિવસ બનતા બાદશાહ ને આની જાણ થયી.તેમની પાસે ચમત્કારીક શક્તિઓ હતી.

pc: tourmyindia.com

બાદશાહ એ બાવા ને મળ્યો અને ચમત્કારિક શક્તિ બતાવવા વિનંતી કરી તો માણેકનાથ બાવા એ નાળચા વાળા લોટા ના મોઢામાં પ્રવેશ કર્યો તો બાદશાહે તરત જ લોટાનું મો અને નાળચું બંધ કરી દીધું તો માણેકનાથે કહ્યું કે, “તમે આ ઠીક ન કર્યું”. ત્યારે શાહે કહ્યું કે, “તમે ચમત્કાર કરીને મારો કોટ પાડી નાખો તે શું ઠીક છે!”

pc: tripadviser.in

માણેકનાથ એ કહ્યું, “હવે હું કોટ નહીં પાડું પણ મારું નામ અહીં રહે એવઉ કંઇક કરજો.” આ સમાધાન કરીને બાદશાહે કોટ ફરી ચણાવ્યો અને ગણેશબારી આગળ જે બુરજ બન્યો એનું નામ માણેક બુરજ પડ્યું.

pc: cityhc.org

અને માણેકનાથ બાવા ની ઝૂંપડી આગળ મોટું બજાર ઉભું કરીને તેને માણેકચોક નામ આપ્યું.